Africa ToursContacteer ons voor een afspraak: 051 708 171

Jump over navigation
Reiscafe

Home > Reisvoorwaarden

 

Reisvoorwaarden

Deze reisvoorwaarden maken integraal deel uit van de brochures en programma’s 2012 van AFRICA TOURS – Koestraat 187 - 8800 ROESELARE. Door reservatie van en reis bij Africa Tours verklaart de reiziger zich akkoord met de voormelde algemene en bijzondere reisvoorwaarden.

Verantwoordelijke uitgever : VERHOEST Els – Koestraat 187 – 8800 ROESELARE - België. ‘Africa Tours’ is een merknaam van V&D bvba - Koestraat 187 – 8800 ROESELARE – Tel. 051/70.81.71. Licentienummer : 1085. CBFA FSMA 061568A

Artikel 1: Prijzen
1. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

2. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf, vervoer en de andere diensten in het buitenland die op 20 juli 2011 van toepassing waren.

3. Voor dossiers op maat wordt een service fee aangerekend van 20 Euro per persoon.

 

Artikel 2: Betaling van de reissom
Bij de ondertekening van de bestelbon betaalt de reiziger een voorschot van 25% van de totale reissom te verhogen met eventuele verzekeringspremies.
Er zijn afwijkingen mogelijk op onze algemene betalingsvoorwaarden n.a.v. specifieke reisaanbiedingen of afwijkende betalingsvoorwaarden van één van onze leveranciers. In geval van afwijkende betalingsvoorwaarden worden deze uitdrukkelijk vermeld op de offerte en/of bestelbon.

 

Artikel 3: Formaliteiten
De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure, in de offerte of door de reisorganisator worden medegedeeld.

 

Artikel 4: Bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding aan te vragen.

 

Artikel 5: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

 

Artikel 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger
1. Bij annulering en/of wijzigingen dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering en/of wijziging te wijten is aan toeval of overmacht.

2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum waarop de reisorganistor de schriftelijke melding van de annulering heeft ontvangen. Een annulering moet per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan de reisorganisator bekend gemaakt worden, onder bijvoeging van de nodige getuigschriften of bewijsstukken.

3. De forfaitaire annuleringskosten / wijzigingskosten bedragen, indien de annulering/wijziging gebeurt :
• Meer dan 90 dagen voor de afreisdatum: 20% van de totale reissom
• Van 90 tot 61 dagen voor de afreisdatum: 30% van de totale reissom
• Van 60 tot 45 dagen voor de afreisdatum: 50% van de totale reissom
• Vanaf 44 dagen voor de afreisdatum: 100% van de totale reissom (idem bij niet-aanmelding bij het vertrek)
• Indien de vliegtuigtickets reeds uitgeschreven zijn op datum van wijziging/annulering bedragen de kosten steeds 100% van de totale reissom.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden,
defecten, routeveranderingen of annulering van vluchten, mogelijke overboekingen bij lokale luchtvaartmaatschappijen wanneer deze eerst bevestigd waren, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling of transportmiddel.

2. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, stakingen, vertraging of annulering van vluchten, mechanische defecten, landverschuivingen, overstromingen, epidemieën, oorlog, aanrandingen, overvallen,enz…, voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. Extra kosten van welke aard ook die van voornoemde voorvallen het gevolg zijn, zijn bijgevolg voor rekening van de reiziger.

3. Deze brochure werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn tot zes maanden voor de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator aan de reiziger worden meegedeeld.

4. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang bij de inscheping van de afreis en eindigen bij de landing van de terugreis.

 

Artikel 8: Klachtenregeling
Voor geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd.

 

Africa Tours - Koestraat 187 - 8800 Roeselare - tel. +32 51 708 171 - Lic. 1085 - info@africatours.be